نوشته شده توسط admin

صعود تيم فوتبال شهداي خرماكلا به مسابقات زيرگروه استان مازندران

اين دوره از مسابقات كه با حضور ۱۴ تيم و در دو گروه هفت تيمي انجام شد،تيم فوتبال شهداي خرماكلا با شكست دادن همه ي تيمها توانست مقتدرانه به مسابقات زيرگروه استان مازندران صعود كند.

ادامه مطلب