نوشته شده توسط admin

برگزاری جشنواره «كتاب دوست خوب من»در كانون فرهنگی شهيد گرائيلي خرماکلا

آقای نادعلیزاده با بيان اينكه كتابخانه كانون فرهنگی هنری شهيد گرائيلي با بيش از ۱۵سال سابقه با هدف ورود كتاب به سبد خانواده هاي روستاي خرماكلا و روستاهاي همجوار فعاليت مي كند، اظهار داشت: اين كتابخانه همه روزه در دوشيفت كاري، صبح ها از ساعت ۸-۱۲ و بعدازظهر ها از ساعت۱۵تا زمان اذان مغرب و عشاء براي افزايش سطح مطالعه در بين روستائيان فعاليت مي كند.

ادامه مطلب